Co je schizofrenie a nejčastější příznaky, které odhalí tuto nemoc

Halucinace, bludy nebo úplné pomatení smyslů. To jsou znaky vážné duševní choroby schizofrenie. Schizofrenie mění realitu lidí a schizofreníci vidí věci jinak.

Schizofrenie
Zdroj foto: My Ocean Production / Shutterstock.com

Nezapomínejte, při každém podezření na nemoc byste se měli obrátit na svého lékaře.

Navíc neuspořádané chování i myšlenkové pochody zabraňují klasickému dennímu režimu i typickému životu. Podívejte se na nejčastější příznaky schizofrenie a způsoby léčby.

Co je schizofrenie

Schizofrenie se řadí mezi duševní nemoci s psychotickými poruchami. Mezi lidmi se často setkáváme s pojmem „rozdvojená osobnost“, ale to nemusí být hlavním příznakem poruchy. Lidé se schizofrenií mají často problém najít soulad mezi realitou, myšlenkovými pochody, emocemi a samotným chováním. Poruchy samotného vnímání reality jsou často spojené s halucinacemi, poruchami myšlení a bludy.

Schizofrenici potřebují většinou léčbu po celý život. Pokud se o schizofrenii dozví pacient hned v zárodku, pak je možné získat nad nemocí mnohem větší kontrolu. Díky tomu jsou výhledy do budoucna mnohem pozitivnější a průběh nemoci se dá poměrně dobře pozastavit.

Varovné příznaky schizofrenie

Halucinace — mezi problémy s halucinacemi často patří vidiny a slyšiny, které se ukazují jen v hlavě nemocného. Tyto poruchy se odrážejí na celkovém vnímání porouchané reality. Nejčastěji se u schizofreniků objevují neexistující hlasy, které ovlivňují celkový chod každého dne a následná rozhodnutí pacienta.

Bludy — časté bludy schizofreniků se opírají o známky nízkého sebevědomí a podezřívání. Pacienti si totiž myslí, že je může někdo neprávem osočovat, obtěžovat nebo šikanovat, přitom tomu v realitě tak vůbec není. Může se jednat i o lehce příjemnější bludy, například si pacient myslí, že je do něj někdo v okolí zamilovaný – a těmto myšlenkám skutečně věří.

Neorganizované chování a mluva — Lidé se schizofrenií mají často abnormálně motorické chování, může se vyznačovat také pomatenou mluvou a nesrozumitelnými větami. U pokročilého stádia nemoci se mohou objevovat až nepředvídatelná rozrušení, odpor ke klasickému chování ostatních nebo až příliš dětské chování.

Nedostatečné fungování v životě — jasným příznakem schizofrenie mohou být také nedostatečné a negativní kroky v každodenním životě. Většinou se jedná o neschopnost dodržování osobní hygieny, pacient postrádá emoční stránku ke své rodině (často ani nemění mimiku v obličeji, mluví bez intonace). Společensky se schizofrenici často uzavírají do sebe a přestávají je bavit jindy běžné denní aktivity.

Příznaky na začátku a v průběhu nemoci

U schizofrenie se mohou příznaky velmi lišit. Záleží na průběhu času i samotné rychlosti rozšíření nemoci. V každém období nemoci se příznaky zhoršují jinak rychle, v některých fázích se dokonce může jednat o chvilkové ústupy, jiné však nikdy nezmizí. Pokud se podíváme do historie příznaků, pak se objevují u mužů od počátku 20. let, u žen se příznaky schizofrenie objevují až koncem 20. let. Schizofrenie se takřka nikdy neprojevuje u dětí nebo mladých lidí, ve většině případů se nemoc projevuje až po 45. roku života.

Doporučujeme také přečíst o bipolární poruše

Prevence schizofrenie

Aby se schizofrenie nemohla rozrůst do fáze, kdy pacient pomýšlí kvůli halucinacím i nad sebevraždou či jinými nebezpečnými myšlenkami, je nutné příznaky rozklíčovat včas a najít odbornou pomoc. Zabránit nepříjemným příznakům nebo jejich zhoršení může pacient jedině dodržováním léčebných procedur a užíváním léků podle doporučení lékaře.

Léčba je tedy poměrně jednoduchá, avšak lékaři nikdy tuto duševní poruchu úplně nevyléčí. Jestliže pociťujete zmíněné příznaky nemoci nebo jste se jich všimli u svých blízkých, pak je třeba vyhledat nejdříve odborníka na psychické zdraví člověka. Na internetu existují online testy, které mají za úkol odhalit schizofrenii. Raději ale dejte na rady odborníků.

Rizikovými faktory mohou být rodinné anamnézy, kdy se již u někoho v rodině schizofrenie objevila. Ovlivnit vývoj mozku a odstartovat tak možnou schizofrenii mohou také nadměrné toxiny, komplikované těhotenství či porod nebo také podvýživa.

O schizofrenii se může také postarat užívání omamných látek, drog a jiných experimentů, které se týkají především mladistvých.

Zdroj: mayoclinic.org

Mohlo by se Vám také líbit
Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.