Ohřev vody solární energií: Jak na snížení nákladů a zvýšení udržitelnosti

Dotace na solární ohřev vody

Solární ohřev vody je moderní a ekologický způsob, jak snížit náklady na energie a přispět k ochraně životního prostředí. Pokud zvažujete možnost solárního ohřevu vody, může to být skvělá investice do budoucnosti. Následující článek přináší důležité informace ohledně systému dotací v České Republice. Kromě rodinných domů totiž existují také možnosti dotací pro nízkopříjmové domácnosti a firmy. Díky těmto finančním podporám se stává solární ohřev vody dostupným a atraktivním řešením pro více skupin lidí, ať už se jedná o domácnosti s omezenými finančními prostředky nebo podniky chtějící přejít na ekologičtější a udržitelnější provoz.

Zdroj foto: Elena Elisseeva / Shutterstock.com

Dotace pro rodinné domy na solární ohřev vody

Pro žadatele je důležité vědět, že výše dotace závisí na typu solárního systému, který si zvolí. U solárních termických systémů, které slouží k ohřevu teplé užitkové vody, se pohybuje v rozmezí 35 000–50 000 Kč. Na druhou stranu u fotovoltaických systémů, které slouží k přeměně slunečního záření na elektřinu, je možné získat dotaci od 35 000 Kč až do výše 205 000 Kč. Celková suma dotace se pak odvíjí od způsobilých výdajů. V rámci celého programu mohou žadatelé získat až 50 % způsobilých výdajů, což však nemůže překročit hranici 350 000 Kč. To znamená, že částka dotace bude záviset na celkových nákladech na pořízení a instalaci solárního systému.

Snadná žádost o dotaci na solární ohřev vody

Žádost o dotaci na solární ohřev vody není složitá. Před podáním žádosti je třeba zpracovat projektovou dokumentaci a posudek energetické náročnosti budovy. Žádost se pak elektronicky zaregistruje na webových stránkách www.novazelenausporam.cz a poté se doručí na vybrané krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Po schválení žádosti a registraci akce je dotace vyplacena na váš účet.

Podmínky pro získání dotace

Chcete-li získat dotaci na solární ohřev vody, musí váš dům splňovat určité podmínky. Musí jít o kolaudovaný rodinný dům, objekt k bydlení nebo zemědělskou usedlost s číslem popisným. Celková plocha domu nesmí přesáhnout 350 m2, a maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému na domě nesmí být vyšší než 10 kWp. Příjemce dotace musí zachovat účel užívání solárního ohřevu po dobu 10 let ode dne vydání registrace a rozhodnutí o přidělení dotace. 

Zdroj foto: Antlio / Shutterstock.com

Dotace pro nízkopříjmové domácnosti na solární ohřev vody

Pro nízkopříjmové domácnosti je k dispozici dotační program Nová zelená úsporám Light, který umožňuje využít dotaci i na pořízení solárního ohřevu vody. Montáž tohoto systému se obejde bez velkých stavebních zásahů a není zapotřebí souhlas distributora. Nízkopříjmové domácnosti, které splňují příslušné kritéria, mohou získat dotaci až do výše 90 000 Kč a pokrýt tak celé náklady na pořízení. Podmínkou pro získání dotace na fotovoltaický ohřev vody v rámci programu Nová zelená úsporám Light je, že všichni členové domácnosti musí splňovat minimálně jedno z následujících kritérií: pobírají starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. 

Dotace pro firmy na solární ohřev vody

Dotace na solární ohřev vody jsou dostupné nejen pro domácnosti, ale také pro firmy. Pro tento účel slouží program Úspory energie, vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Firmy, včetně hotelů, restaurací, sportovních zařízení a rekreačních středisek, mohou žádat o dotaci pro instalaci fotovoltaických elektráren bez baterie nebo s baterií. Dotace mohou dosáhnout až 50 mil. Kč, minimální částka je však 2 mil. Kč.

Je ale  třeba poznamenat, že dotace na fotovoltaické elektrárny nejsou dostupné pro firmy se sídlem v Praze. Pro firmy mimo Prahu však program Úspory energie poskytuje výbornou příležitost investovat do zelených technologií a snížit své provozní náklady.

Závěr

Solární ohřev vody je výhodnou a ekologickou volbou pro každou domácnost i firmu. Díky ekonomickým úsporám, environmentálním přínosům a dostupným dotacím se tato investice vyplatí jak finančně, tak i z hlediska ochrany životního prostředí. Nezapomeňte dodržovat podmínky pro získání dotace a zvažte spolupráci se specialisty, aby byla instalace solárního ohřevu vody úspěšná a bezproblémová. Investujte do budoucnosti a přispějte k udržitelnosti planety!

Mohlo by se Vám také líbit
Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.