Brouk tesařík: Jaké druhy známe a jak se ho zbavit?

Tesařík vypadá jako docela hezký brouk. Patří k poměrně nepříjemným škůdcům dřeva. Tesařík má totiž žravé larvy, které nikým nepozorovány dokážou zničit krov zámků i kostelů.

Obávají se ho nejen majitelé domů s dřevěným krovem, ale také památkáři. Často se pouští do dřeva na oltářích nebo starých sochách. Nemusí se však jednat pouze o staré budovy nebo předměty, tesařík krovový a obecný se rád usadí také v novém dřevě, které mu také chutná, respektive jeho larvám. Jak se proti němu bránit?

Tesařík je horší než červotoč

Dá se říct, že tesařík je snad ještě větší zlo v trámech než červotoč. Je to dáno hlavně tím, že na jeho přítomnost přijdete docela pozdě, protože se vyskytuje na horních stranách trámů krovu, kde není tolik vidět. Na rozdíl od červotoče si tesařík libuje v teplotách nad 30 nebo 40 stupňů Celsia. Krov ovšem není jediným místem, kde se tesaříkovi líbí. Dokáže se zabydlet také ve dřevěné podlaze, ve sloupech nebo plotu. Líbí se mu vše, co je ze dřeva. To je jeho největší lahůdka, kterou potřebuje ke svému přežití.

K jeho nejoblíbenějšímu dřevu patří to měkké z jehličnanů. Vývoj larvy tesaříka trvá dva a více let, podle toho, jak je vlhké dřevo. Dospělí tesaříci nežijí dlouho.

Během svého dospělého života však samičky tesaříka dokážou naklást až 200 vajíček do spár dřeva, z nichž vzniknou larvy, které ničí dřevo. A nezastaví je ani zimní období. Nejaktivnější jsou ovšem v létě.

Druhy tesaříka

V přírodě žije mnoho druhů tesaříků, přičemž ne všechny jsou nebezpečné pro dřevo v domech. Některé ale ničí také stromy v přírodě, jiné žijí pod kůrou nebo ve starých pařezech. Pojďme se nyní podívat na přehlídku jednotlivých druhů tesaříka.

Druh tesaříka
Zdroj foto: Danler / Shutterstock.com

Tesařík obecný

Není příliš velkým broukem, v dospělosti dosahuje tesařík obecný maximálně délky 20 mm. Jeho larvy sice žijí hlavně v pařezech jehličnanů, ale můžeme ho najít také v nových krovech, které ničí.

Tesařík krovový

Tento brouk si nese příznačné jméno krovový. Vyjadřuje to, kde ho nejčastěji najdeme. Jeho místem působení bývají hlavně dřevěné krovy domů se šikmou střechou. Nepohrdnou ani mladým, ani starým dřevem, které se stává domovem jeho larev. Vlhkostí dřeva se také řídí délka vývoje jeho larev, někde při nepříznivých podmínkách vývoj trvá i několik desítek let.

Tesařík krovový původně pochází z Evropy, odkud se rozšířil do všech světadílů včetně Austrálie.

Tesařík pižmový

Tento modro-zeleno-fialový tesařík patří k nejhezčím tesaříkům. Poznáte ho podle jeho dlouhých tykadel, přičemž sameček má delší tělo než samička. Jeho krovky jsou zbarvené modře až zeleno-fialově s kovově lesklým nádechem. Jeho druhové jméno napovídá, že na první pohled, respektive čich, zaujme výrazným pachem, jenž připomíná pižmo. Sekret vylučuje ze žláz, které ústí na hrudi.

Tesaříka pižmového najdeme hlavně v Evropě dokonce až za polárním kruhem a v mírném pásmu Asie. Má rád lužní lesy, ze stromů si nejvíce oblíbil vrby, topoly a olše. V jejich dřevě se vyvíjejí larvy tesaříka pižmového.

Dospělý brouk se živí pylem nebo saje šťávu z přezrálého ovoce. Chutná mu ovšem i míza na poraněných stromech. Samička naklade vajíčka pod kůru nebo do dutin stromů. Z vajíčka se vyvíjejí larvy, které ve dřevě žijí a tvoří si v něm chodbičky. Larev může být někdy i tolik, že hostitelský strom bohužel zahubí.

Tesařík pižmový
Zdroj foto: ForGaby / Shutterstock.com

Tesařík obrovský

Tento tesařík je jedním z našich největších brouků, dosahuje délky až 53 mm. Tělo má hnědočerné, a sameček mívá dvakrát tak dlouhá tykadla jako své tělo. Samička si musí vystačit s poloviční délkou. Patří mezi ohrožené druhy.

Jeho vývoj trvá tři a více let. Larvy dokážou zlikvidovat i vzrostlý dub. Protože nevyhledává lidská obydlí, není nutná jeho likvidace.

Tesařík bukový

Žije v listnatých lesích a na zahradách. Dosahuje délky až 28 mm, tělo má černé. Aktivně žije hlavně přes den. Do lidského obydlí se nestěhuje.

Tesařík alpský

Modrošedý brouk má sametově černé skvrny, a bývá až 38 mm dlouhý. Už sám jeho název napovídá, že tento tesařík žije hlavně na horách. Larvy žijí na odumřelém bukové dřevě a lidské obydlí nevyhledává.

Tesařík korový

Larvy tesaříka korového najdeme hlavně pod kůrou odumřelých jehličnanů. Dospěláci jsou dlouzí až 21 mm, mají šedohnědé tělo, na krovkách pak černé pruhy. Zajímavé je, že na rozdíl od jiných druhů tesaříka má tento poměrně krátká tykadla. Brouk tesařík korový žije v přírodě a lidské obydlí mu nic neříká.

Tesařík modrý

Kovově zelený tesařík až modrý je dlouhý maximálně 12 mm. Žije na horách především v pařezech jehličnatých stromů.

Zelený tesařík
Zdroj foto: Anton Kozyrev / Shutterstock.com

Tesařík vosíkový

Černý brouk se žlutými kresbami, dlouhý až 14 mm je tesařík vosíkový. Žije ve všech typech lesů. Zajímavostí je, že velmi rychlé létá. Lidská obydlí nevyhledává.

Tesařík dubový

V dubových porostech najdeme tohoto tesaříka, který bývá až 20 mm dlouhý. Má černé krovky se žlutou kresbou a žlutočervená tykadla a nohy. Sameček neopouští samičku ani při kladení vajíček. Do obydlí lidí se nestěhuje.

Jsou i další druhy jako tesařík piluna, tesařík zavalitý, tesařík smrkový,

Jak poznat, že krov vašeho domu navštívil tesařík?

Tento malý brouk, respektive jeho larvy, buduje chodbičky pod povrchem dřeva. Abyste zjistili, že tesařík vůbec ve dřevě je, museli byste to zkusit pohmatem. Ve dřevu totiž budou výdutě, jež lze prstem promáčknout. Tesařík rozhodně není potichu, když pracuje. Takže za naprostého ticha můžete poslouchat jeho vrzání a chroupání dřeva. Zní to až zlověstně. Jako další znak přítomnosti tesaříka v krovu se nabízí sypání drobných pilin ze dřeva.

Jak se zbavit tesaříka?

Vzhledem k někdy poměrně dlouhému vývoji larev tesaříka krovového se může stát, že na něho v krovu svého domu přijdete až tehdy, když provádíte jeho rekonstrukci. Tesařík bohužel patří k nejobávanějším škůdcům. Je dokonce odolnější než červotoč. Na svou existenci ve krovu vás mohou upozornit až otvory po vylíhlých dospělcích. Mezitím si larvy vesele ve dřevě budovaly chodbičky, čímž ho ničily.

Brouk tesařík
Zdroj foto: Thijs de Graaf / Shutterstock.com

Likvidace tesaříka tlakovou injektáží

Zbavit se tesaříka může být problémem, a ne malým.

  • Pokud použijete impregnaci, nebude příliš účinná, protože zasáhne obvykle pouze povrchovou vrstvu dřeva.
  • Abyste zlikvidovali larvy tesaříka, je nutné provést vysokotlakou injektáž insekticidem pod tlakem několika desítek barů. Tu si obvykle bere na starost odborná firma, která se likvidací těchto brouků zabývá.
  • Tlaková impregnace a postřik chemickým přípravkem se doporučuje i jako prevence před plánovaným zateplováním podkroví a jiných částí střechy. To totiž může vést ke zvýšení vlhkosti krovů, což je ideální pro rozvoj larev tesaříka, případně dřevokazných hub.
  • Přípravky na likvidaci tesaříka velice nezabírají.

Mikrovlnné záření a horký vzduch

Jako další metoda se nabízí mikrovlnné záření. Lze ho použít u trámů, které nejsou příliš silné. Metoda je to zdlouhavá a drahá. Ještě finančně náročnější je zničení kolonie tesaříků horkým vzduchem. Vhodná je především u historických objektů, u nichž z památkového hlediska není žádoucí měnit celý krov.

Princip tohoto způsobu likvidace larev tesaříka vychází z toho, že jejich tělo je tvořeno bílkovinami, které se při dosažení určité teploty rozkládají. Pak jen stačí do místa napadeného dřeva vhánět horký vzduch, až je dřevo prohřáté na danou limitní teplotu, obvykle mezi 150 až 170 stupni Celsia. Metoda je známá už více než devadesát let a pochází ze skandinávských zemí.

Plynování tesaříka

Na chatách a v domácnostech můžete využít také plynování tesaříka. Jedná se o levnou, účinnou a jednoduchou metodu. Její nevýhodou je, že funguje pouze v interiéru. Lze ji tedy použít pouze na vnitřní straně trámů.

Je malý, ale dokáže hodně potrápit. Tesařík krovový nebo obecný patří k nepříjemným a nevítaným návštěvníkům lidského obydlí, kterých je nesnadné se zbavit.

Mohlo by se Vám také líbit
Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.