Jak na stavební povolení krok za krokem

Stavební povolení je základem prakticky pro jakoukoli stavbu, a proto byste na něj nikdy neměli zapomenout. Na co nezapomenout při vybavování stavebního povolení?

V roce 2018 stavební zákon prošel rozsáhlou novelizací, díky čemuž je všem bez rozdílu umožněno daleko jednodušší ohlášení povolení stavby. Tento krok byl sice některými odborníky kritizován, avšak délka procesu získání stavebního povolení je v České republice stále tristní. Dnes se tedy podíváme, na co všechno se při tomto procesu zaměřit a na co si dát pozor.

Kdy není potřebné stavební povolení?

Stavební povolení již není požadováno při veškerých úpravách, protože si při některých z nich vám bude stačit jen ohlášení stavby. Stavební povolení tedy nebudete potřebovat například při stavbě domu pro rodinu nebo rekreačního objektu s podzemním podlažím o hloubce maximálně 3 metry a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Ani v případě rozšiřování stávajícího rodinného domku do daných rozměrů se nebudete muset se stavebním povolením zaobírat, stejně tak při nutných terénních úpravách.

Co si připravit při žádosti o stavební povolení?

Žádost o stavební povolení a žádost o ohlášení stavby se svými náležitostmi prakticky neliší. Podstatný rozdíl bychom ovšem našli ve složitosti a také délce celého řízení, neboť je ohlášení na vyřízení o dost jednodušší. Jako žadatel tedy musíte ohlášení podat příslušnému stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři, ve kterém se nachází veškeré informace o vás jako žadateli a také vaší plánované stavbě. Po kladném vyřízení vám od stavebního úřadu přijde do 30 dnů písemný souhlas s provedením ohlášené stavby a od tohoto data vám začíná běžet dvouletá lhůta pro započetí stavby.

Zamítnutá žádost o stavební povolení. Co s tím?

Může ovšem nastat i alternativa, že stavební úřad při procházení vyplněného formuláře zjistí, že jsou informace o chystaném projektu nedostačující, a ohlášení stavby tedy zamítne. Na řadu pak přijde dokumentace pro stavební povolení, protože se celý váš projekt automaticky převalí do standardního stavebního řízení. Jedním z nejdůležitějších dokumentů je pak územní souhlas, který je většinou potřeba i při ohlášení stavby. Vše je totiž nutné vyřídit najednou, a proto byste si tento dokument měli také obstarat.

Zdroj foto: nednapa / Shutterstock.com

Z čeho vzejde územní souhlas?

Pro stavební povolení tolik potřebný územní souhlas vzejde z takzvaného územního řízení. O něj se žádá na příslušném stavebním úřadě, pod který katastrálně váš pozemek či stavba spadají. Ještě před zažádáním se ovšem obrňte trpělivostí, neboť budete potřebovat celou řadu dokumentů, bez kterých se s vámi nikdo nebude bavit.

Musíte si tedy připravit:

  • vyplněnou žádost o územní řízení
  • výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvu
  • technický popis stavby včetně projektové dokumentace
  • situaci v měřítku katastrální mapy

Rozhodně nesmíte zapomenout ani na stanoviska dotčených orgánů, bude se jednat zejména o oblast životního prostředí, vody a ovzduší. Důležitá jsou i stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury kvůli napojení na vodovod, elektrickou síť a plyn.

Dokumentace pro stavební povolení

Při samotné žádosti o stavební povolení si budete muset připravit obdobné dokumenty, jako při žádosti o územní souhlas.

  • Pochopitelně se ale vybavte jiným formulářem, který je k dispozici v příloze číslo 9, vyhlášky č. 503/2006 Sb., v níž se samozřejmě dozvíte i počet potřebných příloh.
  • Zdaleka nejdůležitější je ovšem projektová dokumentace pro stavební povolení. Proto pověřte jejím zpracováním pouze školené a způsobilé osoby, neboť je ošetřena vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Právě z tohoto titulu musí projektová dokumentace odpovídat všem normám a zákonům. Svůj stavební projekt však jistě budete konzultovat s projektantem nebo inženýrem, pro kterého by mělo být vypracování tohoto dokumentu hračkou.

Jak tedy o stavební povolení žádat?

Žádost o stavební povolení rozhodně není procházka růžovým sadem. Proto si ještě před samotnou vycházkou na úřad ověřte, že máte pohromadě všechny potřebné dokumenty a stanoviska včetně projektové dokumentace. Podívejme se tedy nato jak získat stavební povolení.

  1. Začněte vše zařizovat s dostatečným předstihem, neboť je nutné počítat s úřední lhůtou na vyřízení 30 dní.
  2. V případě komplikací si například na vyjádření od dodavatele energií budete muset počkat ještě déle.
  3. Pokud si nejste v některém ohledu jistí, je dobré zajít na příslušný stavební úřad a informovat se, jaké dokumenty si budete muset opatřit, případně které údaje jsou úředníci schopni sami zjistit.

V případě složitějších případů se neobejdete bez ústního jednání

Jestliže je vše v pořádku a stavební úřad nenalezne ve vaší dokumentaci žádné nesrovnalosti, pak je nařízeno ústní jednání, jehož konání vám bude oznámeno nejméně 10 dní dopředu. Ústní schůzka se ovšem nemusí konat v případě, pokud je dobře známa poloha staveniště a příslušná stanoviska slouží například jako dodatek k již probíhajícímu stavebnímu řízení. Námitky pak mohou být vzneseny do dne konání ústního jednání. Jestliže se jednání nekoná, pak je pro jejich navržení určena lhůta o délce nejméně 10 dnů. Samotná rozprava není veřejná, neboť se jí mohou účastnit pouze osoby vyzvané stavebním úřadem.

Jak dlouho trvá stavební povolení?

Na základě vámi zaslaných stanovisek a dokumentů pak stavební úřad rozhodne o výsledku stavebního řízení. Pokud nenalezne žádné nesrovnalosti, vydá do 60 dnů ode dne zahájení řízení stavební povolení. Ve stavebním povolení jsou uvedeny všechny podmínky provedení stavby, nebo případně podmínky pro její používání. Po právním nabití tohoto rozhodnutí je možné zahájit samotnou výstavbu. Platnost činí 2 roky, avšak z odůvodněných důvodů ji lze v této lhůtě ještě prodloužit.

Cena stavebního povolení

Ještě před vydáním rozhodnutí o vyřízení stavebního řízení je nutné zaplatit správní poplatek, jehož výše se bude pochopitelně lišit v závislosti na velikosti a složitosti vaší stavby. Cena je určena podle pevně daného sazebníků, takže se nemusíte obávat přemrštěných sazeb. Výše poplatku se tak v závislosti na povaze plánované stavby bude pohybovat od 300 do 10 tisíc korun českých. Musíme ovšem zdůraznit, že cena je pouze sazbou za samotné stavební povolení a nezahrnuje další výdaje za ostatní dokumenty či stanoviska. Počítejte proto s tím, že se reálná částka za kompletní vyřízení všech podkladů bude pohybovat o pár set korun výše.

Zdroj foto: Robert Kneschke / Shutterstock.com

Dodatečné stavební povolení

Dodatečné stavební povolení se vztahuje k situaci, kdy stavební úřad objeví probíhající stavbu bez platného dokumentu umístěného na viditelném místě. Okamžitě tak zahájí řízení o odstranění stavby, avšak vy jako vlastník stavby můžete řízení přerušit právě žádostí o dodatečné povolení. Účastníky procesu o vydání tohoto druhu povolení jsou všichni ti, kteří by se jej účastnili i v případě řádného řízení. Jako majitel pochopitelně musíte doložit všechny potřebné dokumenty a stanoviska, stejně jako kdybyste žádali o obyčejné stavební povolení. Pokud se vám podaří povolení získat, můžete vesele pokračovat ve výstavbě, neboť stavební úřad zastaví řízení o odstranění stavby.

Získání stavebního povolení je tedy běh na dlouhou trať, a proto se obrňte notnou dávkou trpělivosti. Jestliže ale začnete s dostatečným předstihem a budete mít veškeré dokumenty v pořádku, pak vám stavební úřad ve vydání stavebního povolení rozhodně bránit nebude.

Přečtěte si také: Rekonstrukce bytu krok za krokem: Jak na to?

Zdroj: mmr.cz, svepomoci.cz

Mohlo by se Vám také líbit
Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.